1. Általános rendelkezések

Kreatív SzemLélet Egyesület (továbbiakban Szolgáltató), és az általa meghatározott Szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban Megrendelő) között a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételeket, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit a jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák.

2. Szerződés tárgya

A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján az alábbi szolgáltatást nyújtja meghatározott díj megfizetése ellenében ügyfelei részére – tanyafeszt.hu: a Szolgáltató a TanyaFeszten való részvételt biztosítja, melynek keretében a Megrendelő megvásárolhatja elektronikusan a fesztiválra való belépésre feljogosító jegyeket, bérleteket.

3. Általános tudnivalók, feltételek

A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a Szolgáltatások igénybevételével:
3.1 Megrendelő elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit, és magára nézve azt kötelező érvényűnek tekinti
3.2 Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a díjfizetésről számla kiállítása esetén a természetes személynek meg kell adnia a Szolgáltató számára a nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét. 
A jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén a cég nevét, a számlázási címét, telefonszámát és e-mail címét kell megadnia, mely adatokat az Kreatív SzemLélet Egyesület bizalmasan kezel, és azokat az adatalany előzetes hozzájárulása nélkül nem szolgáltat ki harmadik fél számára semmilyen keretek között.
3.3 Szolgáltatás megrendelésének módja
A tanyafeszt.hu webshopján keresztül, kizárólag elektronikus úton.

4. Felelősség és titoktartás

4.1 Szolgáltató kijelenti, hogy az általa az adatgyűjtés időpontjában hozzáférhető információ legális forrásokból származik 
4.2 Minden olyan esemény, melyet a felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, és a szerződéses teljesítést befolyásolja, jelen ÁSZF szempontjából Vis Majornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, áramkimaradás, internet szolgáltatás kimaradása, IRM adatszolgáltatás hiánya, stb.).
4.5 Amennyiben a Megrendelő hibás adatot ad meg, például e-mail cím, számlázási, levelezési vagy szállítási cím, telefonszám, akkor a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért.

5. Rendelés és szállítás

5.1. E-mail
A Megrendelő által kifizetett elektronikus és hiteles dokumentumot e-mailben továbbítja Szolgáltató a Megrendelő felé.
5.2 Futárral történő kiszállítás
A Megrendelő által rendelt termékeket (pl. póló, pohár, stb.)  a Szolgáltató egy héten belül adja fel az MPL (Magyar Posta Logisztika) csomagküldő szolgáltatónak. A Magyar Posta kézbesítési hibájából eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Rendezvény jegyeket és bérleteket kizárólag elektronikus úton kézbesítünk.

6. Fizetés

6.1 Fizetés banki átutalással, bankkártyás fizetéssel
Szolgáltató a megrendelés értékéről átutalásos számlát állít ki Megrendelő részére. A fizetés minden esetben előre történik, a kért termékeket Szolgáltató csak a számla kiegyenlítése után tudja biztosítani. A számla a pénz Szolgáltató bankszámlájára érkezésekor tekintendő kiegyenlítettnek. 
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

6.2 Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a jegybanki alapkamat kétszeresét köteles késedelmi kamatként fizetni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének a póthatáridőn belül sem tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére, a követelés peres úton való érvényesítésére, akár felszámolási eljárás megindítására.

7. Egyéb rendelkezések

7.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Tv., A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Tv., valamint egyéb vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadók.

Panaszával az alábbi szervekhez fordulhat

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Központi faxszám: +36-1-210-4677
Gyáli Iroda
Cím: 2360 Gyál Kőrösy út 118-120 (Arany János Közösségi Ház)
Telefonszám: +36-29-345-401
E-mail cím: fogyasztovedelemgyal@gmail.com

Gazdasági Versenyhivatal
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levelezési cím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefonszám: +36-1-472-8900
Faxszám: +36-1-472-8905
Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-472-8851
Ügyfélszolgálat faxszám: +36-1-472-8905
Ügyfélszolgálat e-mail cím: ugyfelszolgalat@gvh.hu

Kunszentmártoni Járásbíróság
Cím: 5440 Kunszentmárton, Kossuth L. u. 18.
Postacím: 5440 Kunszentmárton, Kossuth L. u. 18.
Telefon: 56/461-007
Telefax: 56/560-280
Elnök: dr. Hegyi László

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. szoba
Tel: 56/510-621 (elérhető: hétfő 10-12 óra között)
Mobil: 20/373 2570 
e-mail : bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
webcím: www.ec.europa.eu
ügyfélszolgálat: hétfő 10-12 óra