Strandröplabda Szabályzat

 1. A játékban 18. életévét betöltött, érvényes meghívóval rendelkező személyek vehetnek részt.
 2. A résztvevő felelősséget vállal a saját maga testi épségéért, más résztvevők testi épségét pedig nem veszélyezteti.
 3. A részvétellel a résztvevő elfogadja, hogy a TanyaFeszt Strandröplabda Kupa alatt az alábbi szabályzat a mérvadó, nem bármi más.
 4. A játékban kétfős csapatok vehetnek részt. Egyazon személy csupán egyetlen csapat tagja lehet.
 5. Amennyiben egy csapat nem jelenik meg az aktuális mérkőzésének kezdő időpontjára, úgy a csapat automatikusan veszít és kiesik a kupából. A tolerancia jegyében 2 perc várakozási idővel kedvezünk a csapatoknak.
 6. A strandröplabdát egy hálóval kettéválasztott pályán két darab, két játékosból álló csapat játssza homokos talajú pályán. A játék célja a labda átjuttatása az ellenfél térfelének talajára, illetve az ellenfél ilyetén céljának megakadályozása.
 7. Egy csapatnak három labdaérintés áll rendelkezésére, hogy a labdát az ellenfél térfelére átjuttassa.
 8. A labda szervával kerül játékba: a szerváló játékos a saját térfele mögül átüti az ellenfél térfelére. A labdamenet addig folytatódik, amíg a labda talajt nem ér, ki nem megy a pályáról, vagy valamelyik játékos szabálytalanul játssza meg.
 9. A labdamenetet megnyerő csapat pontot szerez. Mindig az a csapat szervál, amelyik az előző pontot szerezte. (Kivéve a játszmák első szervája.)
 10. A pálya 16m hosszú és 8m széles.
 11. Egy csapat két játékosból áll, csere nincs.
 12. Nem szabad sérülés-veszélyes dolgokat viselni (pl. ékszerek). Szemüveget saját felelősségre hordhat a játékos.
 13. A játékosoknak ismerniük kell a hivatalos strandröplabda játékszabályokat, és aszerint kell viselkedniük. A játékosoknak el kell fogadniuk a játékvezetők itéleteit. A játékosoknak sportszerűen kell(ene) viselkedniük.
 14. Az a csapat nyeri a játszmát, amelyik előbb éri el a 21 pontot. Ha nincs meg legalább 2 pont különbség a 21. pontnál, akkor addig kell folytatni a jászmát, amíg kialakul a 2 pont különbség.
 15. A mérkőzések során mindössze egyetlen játszmát kell megnyerni a továbbjutáshoz.
 16. Kivételt képez a döntő, ahol az a csapat nyer, amely három játszmából kettőt megnyer.
 17. A játék előtti pénzfeldobást nyerő csapatkapitány választhat térfelet vagy eldöntheti, hogy melyik csapat kezdje a szervát. A vesztesé a megmaradó alternatíva.
 18. A játékosok a saját térfelükön belül bárhol elhelyezkedhetnek (a szerváló játékos az alapvonal mögött).
 19. Egy csapat játékosai felváltva szerválnak, kivéve, ha saját szerva után nyerték meg a labdamenetet. Ilyenkor ugyanaz a játékos szervál, aki az előző labdamenetben.
 20. A labdamenet a játékvezető sípjával kezdődik és azzal fejeződik be.
 21. Ha a labda a térfelen belül érinti a talajt vagy ha hozzáér valamelyik vonalhoz, az bent van.
 22. Ha a labda a pályán kívül  érinti a talajt; érinti a hálótartó oszlopokat; ha a szerva, vagy a csapat 3. érintése után nem a háló felett halad át a másik térfélre; vagy ha külső tárgyat vagy személyt érint, esetleg a háló alatt halad át, akkor a labda kint van.
 23. A csapatnak összesen három érintésből kell visszajuttatnia a labdát az ellenfél térfelére. Nem szándékos labdaérintés is labdaérintésnek számít.
 24. Ugyanaz a játékos nem érhet kétszer egymás után a labdához. (Kivéve sánc után.)
 25. Ha két csapattárs egyszerre érinti a labdát, az két érintésnek számít, de szabályos.
 26. Ha a háló fölött, két ellenfél között történik egyidejű labdaérintés, akkor annak a csapatnak, amelyiknek a térfelére kerül a labda, még van három érintésre lehetősége.
 27. A labdát bármely testrésszel meg lehet játszani. A labdaérintésnek elpattanónak kell lennie, nem szabad dobni vagy megfogni. A labdát több testrésszel is lehet érinteni, ha az érintések egyidejűek. Kivéve sánc esetén, ilyenkor több érintés is megengedett, ha egy akció alatt történik. Illetve kivéve a csapat első érintése esetén (itt is egy akció esetén).
 28. A labda érintheti a hálót.
 29. A hálóba került labda megjátszható a három érintésen belül. Ha a labda elszakítja a hálót vagy áthalad azon, a labdamenetet újra kell játszani.
 30. A blokkoló játékos átnyúlhat a háló fölött, ha nem avatkozik játékba a támadó érintés előtt. A támadó játékos átnyúlhat a háló fölött, ha a támadó mozdulatot még saját térfelén kezdte meg.
 31. A játékos behatolhat az ellenfél térfelébe, ha nem akadályozza az ellenfelet.
 32. A labdát a soron következő játékosnak egy kézzel vagy karral kell játékba hoznia a nyitó zónából. (Az alapvonala mögül)
 33. Az első nyitás a sorsolás alapján eldöntött csapaté. Ha a nyitó csapat nyeri a labdamenetet, akkor ugyanaz a játékos szervál, aki az előző labdamenetben is szervált. Ha a fogadó csapat nyeri a labdamenetet, akkor a csapatnak az a játékosa szervál, aki legutóbb nem szervált.
 34. Szervánál a játékos szabadon mozoghat a nyitó zónában. A nyitó érintés pillanatában, vagy a felugorva végrehajtott nyitásnál az elugráskor a szerváló játékos nem érintheti a pályát. Nyitást követően beléphet vagy talajra érkezhet a pályán.
 35. A játékvezető sípjele után 5 másodpercen belül kell végrehajtani a nyitást.
 36. Ha a játékos feldobja vagy elengedi a labdát, akkor a nyitást megkezdettnek kell tekinteni.
 37. A nyitó játékos csapattársa nem takarhatja el a rálátást az ellenfél elől a nyitó játékosra vagy a labda röppályájára. Ilyenkor az ellenfél kérésére szabaddá kell tenni a rálátást.
 38. Sánc (blokk) után bármelyik játékos hozzáérthet a labdához, beleétve azt is, aki sáncolt.
 39. A sáncoló játékos átnyúlhat a háló fölött, ha nem avatkozik játékba a támadó érintés előtt.
 40. Nyitást nem szabad sáncolni.
 41. Minden egyéb esetben, vagy a csapatok egyet nem értése esetén a bíró szava szent és sérthetetlen.